Zależy nam na zadowoleniu naszych Klientów, w związku z tym staramy się spełnić ich oczekiwania na wielu płaszczyznach. Dlatego też oferujemy kompleksowe wykonanie usług uwzględniające przygotowanie projektu rozbiórki, uzyskanie potrzebnych pozwoleń, recykling i utylizację materiałów porozbiórkowych oraz porządkowanie terenu po rozbiórce.

Projekt rozbiórki jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę w odpowiednim urzędzie. Zapewniamy sporządzenie kompletnego pod względem formalnym projektu, tak by swoją treścią był zgodny w obowiązującymi przepisami prawa oraz by zapewniał wykonanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych zgodnych ze sztuką budowlaną.

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

    51-001 WROCŁAW
    UL. OSOBOWICKA 159 LOK. 5

    +48 71 355 77 54
    +48 500 234 840