Od wielu lat zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Wykonujemy dokumentację z zakresu ochrony środowiska ,niezbędną na różnych etapach prowadzonych inwestycji.

Wykonujemy:

 • inwentaryzację dendrologiczną
 • uzgodnienie lub decyzje z Wydziału Ochrony Środowiska na wycinkę drzew
 • raport o wypływie na środowisko planowanej inwestycji
 • wnioski celem uzyskania decyzji zezwalającej na transport odpadów
 • Dzięki naszemu doświadczeniu, potrafimy płynnie i szybko uzyskać niezbędne decyzje i pozwolenia.

Prowadzimy także recykling gruzu. Powstałe odpady z obiektów budowlanych są kruszone szczękami kruszącymi oraz kruszarkami mobilnymi. Powstały materiał ma tą zaletę ,że nadaje się do powtórnego wykorzystania, np. jako podbudowa pod drogi lub parkingi. Recykling gruzu to zysk dla podmiotów gospodarczych, ale także ogromne korzyści dla naszego środowiska.

Wytwarzamy odpady typu:

 • gruz ceglany
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • drewno
 • szkło
 • odpadowa papa
 • gleba i ziemi

Gruz betonowy i ceglany powstały podczas wyburzeń poddajemy recyklingowi, zostaje on pokruszony w przeznaczonych do tego specjalistycznych maszynach i ponownie wykorzystany do podbudowy dróg i placów.
Złom stalowy przeznaczony do wtórnego wykorzystania, zostaje przez nas ze złomowany. Jeśli zachodzi taka konieczność zapewniamy jego cięcie.

Zajmujemy się również unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych:

 • azbest
 • smoła
 • mazut

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

51-001 WROCŁAW
UL. OSOBOWICKA 159 LOK. 5

+48 71 355 77 54
+48 500 234 840